اوره فسفات  اکوریچ محصول بسیار مناسبی جهت تامین  عناصر ضروری نیتروژن و فسفر به خصوص در ابتدای کشت گیاه می باشد. این محصول به افزایش رشد رویشی، گلدهی و توسعه سیستم ریشه ای گیاه کمک می کند. خلوص و حلالیت فوق العاده  اوره فسفات اکوریچ موجب شده است تا  به صورت محلول پاشی و کود آبیاری قابل استفاده باشد. pH اسیدی این محصول به جذب بهتر نیتروژن، فسفر و عناصر ریز مغذی خاک کمک کرده و همچنین از ایجاد رسوب در سیستم های آبیاری قطره ای جلوگیری می کند.

توضیحات

مشخصات محصول

اوره فسفات

محصول شرکت Chengdu Fertech Chemicals چین

وضعیت ظاهری: کریستال سفید رنگ

بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

مواد تشکیل دهنده

نیتروژن کل

فسفر 

18  %

44 %

دستور العمل مصرف

دستورالعمل مصرف

نوع محصول

محلول پاشی کودآبیاری

گیاهان زراعی

     2-3 کیلوگرم در هکتار

10-15 کیلوگرم در هکتار

گیاهان باغی 2-3 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

15-30 کیلوگرم در هکتار

 

  • مصرف این کود به ویژه در ابتدای دوره رشد محصول  توصیه می شود.
  • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
  • در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید.
  • در مورد گیاهان حساس همچون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام شود.
  • محلول پاشی بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
  • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
  • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

گواهی ثبت

UP 1 Ecorich