اوره فسفات با برند انحصاری آکساپول محصولی بسیار کارآمد و مفید برای برای بیشتر محصولات باغی و سبزی و صیفی می باشد. نیتروژن موجود در این کود به فرم اوره می باشد که به طور کلی عنصری پر مصرف برای گیاه است و گیاه برای ساخت های اسیدهای آمینه، پروتئین و کلروفیل به آن نیاز دارد. فسفر موجود در این محصول نیز در فتوسنتز، تقسیم سلولی، انتقال اطلاعات ژنتیکی و دخیره و انتقال انرژی تاثیر به سزایی دارد. در مراحل ابتدایی رشد، زمانی که گیاه به میزان بالایی فسفر و ازت بالایی نیاز دارد استفاده از این محصول موجب تقویت رشد رویشی و افزایش گلدهی می شود. این محصول با کاهش pH محیط بر اسیدی کردن خاک های آهکی و قلیایی و حاصلخیزی خاک موثر است و با کاهش سختی آب از رسوب گذاری در  لوله ها، نازل ها  و تجهیزات آبیاری قطره ای جلوگیری کرده و یه حفظ نظافت سیستم آبیاری کمک می کند.

 • تامین کننده نیاز گیاه به نیتروژن و فسفر در ابتدای فصل
 • pH کاملا اسیدی ایده آل برای خاک های آهکی و قلیایی
 • تقویت رشد رویشی و تقویت گلدهی
 • کمک به جذب بیشتر و بهتر عناصر غذایی
 • شستشوی سیستم های آبیاری قطره ای و جلوگیری گرفتگی نازل ها و تجهیزات آبیاری قطره ای

توضیحات

اوره فسفات

وضعیت ظاهری: کریستال سفید

بسته بندی: 25 کیلوگرمی

 

مواد تشکیل دهنده

نیتروژن کل

فسفر (P2O5)
17 %

44 %

دستور العمل مصرف

 

نوع محصول

محلول پاشی کودآبیاری (کیلوگرم در هکتار)

گیاهان زراعی

3 – 2 کیلوگرم در هکتار

15 10

گیاهان باغی 3 – 2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

30 – 15

 

 • مصرف این کود به ویژه در ابتدای دوره رشد محصول توصیه می شود.
 • از اختلاط با ترکیبات کلسیمی و هیومیکی اجتناب شود.
 • بهتر است از مصرف این کود در کشت های هیدروپونیک اجتناب شود.
 • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
 • در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید.
 • در مورد گیاهان حساس همچون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام شود.
 • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
 • محلول پاشی بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
 • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
 • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
 • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

گواهی ثبت

Axapol urea phosphate