اوره فسفات با دارا بودن 18 % نیتروژن و 44 % فسفر یکی از کودهای مناسب برای دوره ابتدایی رشد است که باعث تقویت رشد رویشی، توسعه سیستم ریشه ای گیاه و تقویت گلدهی می شود. از آن جایی که پی اچ اوره فسفات اسیدی می باشد (کمتر از 2)، این کود بسیار مناسب برای مصرف در خاک های قلیایی بوده و موجب جذب بهتر عناصر غذایی می گردد. از طرف دیگر در صورت استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای، باعث شستشوی سیستم شده و گرفتگی نازل ها و قطره چکان ها را برطرف می کند.

توضیحات

اوره فسفات

محصول شرکت هلیوپتاس فرانسه
وضعیت ظاهری: کریستال سفید رنگ
بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

مواد تشکیل دهنده

نیتروژن (اوره) فسفر (P2O5)
18 % 44 %

دستور العمل مصرف

 

نوع محصول محلول پاشی کودآبیاری (کیلوگرم در هکتار)>
گیاهان زراعی 3 – 2 کیلوگرم در هکتار 15 –< 10
گیاهان باغی 3 – 2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب 30 – 15
سبزی و صیفی 3 – 2 کیلوگرم در هکتار 12 8

 

 • مصرف این کود به ویژه در ابتدای دوره رشد محصول توصیه می شود.
 • از اختلاط با ترکیبات کلسیمی و هیومیکی اجتناب شود.
 • بهتر است از مصرف این کود در کشت های هیدروپونیک اجتناب شود.
 • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
 • در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید.
 • در مورد گیاهان حساس همچون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام شود.
 • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
 • محلول پاشی بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
 • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
 • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
 • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

گواهی ثبت