مونوآمونیوم فسفات شرکت هلیوپتاس فرانسه یک کود کاملا محلول در آب است که حاوی 12 درصد ازت به فرم آمونیوم و 61 درصد عنصر فسفر می باشد که می توان از آن به ویژه در ابتدای دوره رشد که نیاز گیاه به نیتروژن و فسفر زیاد است استفاده نمود. این کود در توسعه ریشه، بهبود رشد رویشی، یکنواختی شکوفه ها، افزایش مقاومت به سرما و افزایش تولید میوه بسیار موثر می باشد. نیتروژن موجود در این کود به فرم آمونیوم است که نسبت به سایر فرم های نیتروژن دارای پایداری بیشتری است و باعث توسعه حجم ریشه و ایجاد گل انگیزی می شود. مونوآمونیوم فسفات شرکت هلیوپتاس با خلوص نزدیک به 100% یکی از با کیفیت ترین محصولات نسبت به رقبای خود در بازار می باشد..

توضیحات

مونو آمونیوم فسفات
محصول شرکت هلیوپتاس فرانسه
وضعیت ظاهری: پودر سفیدرنگ
بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
مواد تشکیل دهنده

 

نیتروژن (N) فسفر (P2O5)
12 % 61 %

 

دستورالعمل مصرف

نوع محصول محلول پاشی کودآبیاری
گیاهان زراعی 3-1/5 کیلوگرم در هکتار 15-10 کیلوگرم در هکتار
گیاهان باغی 3-1/5 کیلوگرم در 1000 لیتر آب 20-15 کیلوگرم در هکتار

 

  • مصرف این کود به ویژه در مراحل ابتدایی رشد توصیه می شود.
  • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
  • در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید.
  • در مورد گیاهان حساس همچون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام شود.
  • محلول پاشی بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
  • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
  • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

 

 

 

 

گواهی ثبت