محصول ان پی کا 30-5-15 آکساپل دارای نسبت های مختلف عناصر ماکرو( 15 درصد نیتروژن، 5 درصد فسفر و 30 درصد پتاسیم) و همچنین حاوی مقادیری از عناصر ریز مغذی یا میکروالمنت ها می باشد. گیاه در تمامی مراحل رشد به این عناصر نیاز دارد. نیتروژن در رشد رویشی و تولید پروتئین های گیاهی موثر است که علایم کمبود آن شامل زردی برگ های مسن و کاهش رشد رویشی است. فسفر در بهبود میوه دهی و گل دهی و پتاسیم سبب درشت شدن و رنگ گیری میوه ها می گردد. عناصر ریز مغذی این محصول نیز به صورت کلات EDTA (به جز بر و مولیبدن)می باشند. کود های ان پی کا آکساپل دارای حلالیت بسیار بالایی هستند که در تمامی مراحل رشد گیاه (اوایل فصل رشد گیاه به میزان کم تر و اواخر فصل رشد به میزان بیشتر) به صورت محلول پاشی و کود آبیاری مورد استفاده است.

توضیحات

مشخصات محصول

ان پی کا 30-5-15 + عناصر ریز مغذی اکساپل

محصول شرکت فلیکسپر آلمان

وضعیت ظاهری: کریستال

بسته بندی: کیسه 10 کیلوگرمی

مواد تشکیل دهنده

نیتروژن

فسفر (P2O5) پتاسیم (K2O) آهن

(Fe-EDTA)

روی

(Zn-EDTA)

منگنز

(Mn-EDTA)

مس

(Cu-EDTA)

مولیبدن

(Mo)

بور

(B)

15% 5% 30% 0/02 % 0/02 % 0/02 % 0/01 % 0/001 %

0/01 %

دستور العمل مصرف

دستورالعمل مصرف

نوع محصول

محلول پاشی کودآبیاری

گیاهان زراعی

 2-4 کیلوگرم در هکتار

5-10 کیلوگرم در هکتار

گیاهان باغی 1/5-3 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

10-20 کیلوگرم در هکتار

 

  • مصرف این کود به ویژه در مرحله رسیدگی محصول توصیه می شود.
  • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
  • در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید.
  • در مورد گیاهان حساس همچون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام شود.
  • محلول پاشی بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
  • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
  • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

گواهی ثبت