ویژگی خاص کودهای کامل شرکت اگروتار ترکیه، ترکیب کردن آنزیم های مختلف با عناصر ماکرو و میکرو است که منحصر به این شرکت می باشد. مستر میسترال اولین سری از کودهای آنزیم دار شرکت اگروتار است که دارای 15 آنزیم بوده و وجود این آنزیم ها و برخورداری از تکنولوژی خاص، باعث حلالیت بالای این محصول در آب شده و جذب عناصر توسط گیاه را نیز بهبود می بخشد. بعلاوه، وجود این آنزیم ها باعث آزاد سازی عناصر غذایی بلوکه شده در خاک شده و آن ها را در اختیار ریشه گیاه قرار می دهد.

توضیحات

کودهای کامل مستر میسترال
محصولات شرکت اگروتار ترکیه
وضعیت ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه 10 و 25 کیلوگرمی
مواد تشکیل دهنده

عناصر

میزان عناصر غذایی مختلف در آنالیزهای مختلف (%)

20-20-20

15-5-30

12-3-43

نیتروژن (N)

20 15

12

نیترات

5 9

5/2

آمونیوم

4/2 2

0/6

اوره

10/8 4

6/2

فسفر (P2O5)

20 5

3

پتاسیم (K2O)

20 30

43

آهن (Fe-EDTA)

0/02 0/02

0/02

روی (Zn-EDTA)

0/02 0/03

0/03

منگنز (Mn-EDTA)

0/02 0/02

0/02

مس (Cu-EDTA)

0/005 0/01

0/01

بور (B)

0/01 0/01

0/01

رنگ محصول

سفید سفید

سفید

بهترین زمان مصرف در تمام دوره رشد در دوره رسیدگی محصول

در دوره رسیدگی محصول

دستورالعمل مصرف

نوع محصول محلول پاشی کودآبیاری

(کیلوگرم در هکتار)

گیاهان زراعی 4 – 2 کیلوگرم در هکتار 10 – 5
گیاهان باغی 3 1 کیلوگرم در 1000 لیتر آب 20 10
سبزی و صیفی 3 – 1 کیلوگرم در هکتار 12 – 5

 

 

  • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
  • در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید.
  • در مورد گیاهان حساس همچون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام شود.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • محلول پاشی بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
  • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.

گواهی ثبت