نیتروژن و کلسیم از عناصر پرمصرف برای گیاهان بوده و کودهای حاوی این دو عنصر مناسب برای دوره رسیدگی محصول می باشند. مهمترین نقش کلسیم در گیاهان، تقویت استحکام دیواره سلولی و تنظیم نفوذپذیری غشاء سلولی است. این امر باعث پایداری بیشتر گیاه و محصول شده، عمر انبارداری محصول را نیز افزایش می دهد و از طرف دیگر مقاومت گیاه در برابر نفوذ عوامل بیماری زا را نیز بهبود می بخشد. همچنین وجود نیتروژن در کود نیترات کلسیم می تواند به تنظیم فعالیت های آنزیمی در گیاه، ساخت و تجمع پروتئین و در نهایت بهبود کیفیت محصول کمک کند. نیترات کلسیم هلیوپتاس کاملا محلول در آب بوده به روش های مختلف همچون محلول پاشی و کودآبیاری قابل استفاده می باشد.

توضیحات

نیترات کلسیم
محصول هلیوپتاس فرانسه
وضعیت ظاهری: گرانول سفید مات
بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
مواد تشکیل دهنده

نیتروژن کل کلسیم (CaO)
15/5 % 27 %
نیترات: 14/5 % و آمونیوم: 1 %

دستورالعمل مصرف

نوع محصول محلول پاشی کودآبیاری(کیلوگرم در هکتار)
گیاهان زراعی 5/2 1 کیلوگرم در هکتار 8 6
گیاهان باغی 3 2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب 12 8
سبزی و صیفی 3 1 کیلوگرم در هکتار 10 – 6
  • مصرف این کود به ویژه در مرحله رسیدگی محصول توصیه می شود.
  • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
  • در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید.
  • در مورد گیاهان حساس همچون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام شود.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • محلول پاشی بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
  • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
  • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

گواهی ثبت

گواهی-ثبت-کلسیم-نیترات