کلسیم در استحکام دیواره های سلولی نقش داشته و باعث پایداری بیش تر آن ها و متعاقبا ماندگاری بیش تر محصول می شود. بعلاوه مقاومت گیاه در برابر نفوذ عوامل بیماری زا را نیز افزایش می دهد. لازم به ذکر است به دلیل تحرک کم کلسیم در گیاه و خاک، بهتر است از روش محلول پاشی استفاده شده و محلول پاشی نیز به طور مستقیم بر روی میوه انجام شود. آلفا کلسیم، محصول شرکت اس د پ فرانسه با فناوری روز دنیا، بهترین منبع برای تامین نیاز گیاهان به کلسیم می باشد و مناسب برای محلول پاشی، مصرف خاکی و سیستم های آبیاری قطره ای است. کلات این محصول در پی اچ های بین 5 تا 10 ثبات خود را حفظ کرده و بنابراین با اطمینان می توان از آن در خاک استفاده نمود.

توضیحات

آلفا کلسیم

محصول شرکت اس د پ فرانسه

وضعیت ظاهری: میکروگرانول سفید رنگ

بسته بندی: 1 کیلوگرم، فویل آلومینیومی در کارتن

مواد تشکیل دهنده

کلسیم (Ca – EDTA)
10 %

دستور العمل مصرف

نوع محصول محلول پاشی بهترین زمان مصرف
غلات و گیاهان علوفه ای 1-0/5 کیلوگرم در هکتار در زمان مشاهده علایم کمبود
سیب زمینی و گیاهان ریشه ای 1-0/5 کیلوگرم در هکتار از ارتفاع 10 سانتیمتری به بعد با تکرار به فواصل 10 روز یکبار
گیاهان زینتی 0/25-0/5 کیلوگرم در هکتار در زمان مشاهده علایم کمبود
سبزی و صیفی 1-0/5 کیلوگرم در هکتار از زمان کاشت تا زمان توسعه کامل برگ ها
درختان میوه 1-0/5 کیلوگرم در 1000 لیتر آب
اختلاط با خاک: 10-5 کیلوگرم در هکتار
کودآبیاری: 2/5-1 کیلوگرم در هکتار

 

  • مصرف این کود به ویژه در مرحله رسیدگی محصول توصیه می شود.
  • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
  • در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید.
  • در مورد گیاهان حساس همچون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام شود.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • محلول پاشی بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
  • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
  • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

گواهی ثبت