دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در خصوص وضعیت کشاورزی کشور با توجه به مساله کم‌آبی گفت: تغییر الگوی کشت و تغییر رژیم غذایی می‌تواند بسیار موثر باشد.

حسین دهقانی با بیان اینکه باید برای محصولات زراعی پرآب جایگزین‌سازی صورت بگیرد، توضیح داد: مواردی از اصلاح الگوی مصرف در کشور داریم که باید گسترده‌تر شود. به طور مثال، در روستاهایی در آذربایجان شرقی کشاورزان با تغییر الگوی کشت و مسدودسازی چاه‌های اضافی، مصرف آب در این حوزه را کاهش داده اما به تولید ادامه می‌دهند و مشکلی هم برای تولید ندارند. پژوهشگر حوزه کشاورزی  با تاکید به اینکه رویکرد این چنینی می‌تواند سبب شود که کشاورزی کشور نابود نشود‌، گفت: باید در کشت به میزان مصرف آب مجازی‌، عدد بهره‌وری و همچنین میزان انرژی و کالری دریافتی توجه بیشتری کنیم و تغییر الگوی کشت و مصرف را در الویت قرار دهیم.

دهقانی ادامه داد: کشت محصولات استرتژیک مانند برنج باید به صورت محدودتر انجام گیرد، وضعیت منابع آبی، کشور را در شرایطی قرار داده که مجبور به تغییر رژیم غذایی‌مان هستیم. او با بیان اینکه جداسازی و مدیریت مصرف آب کشاورزی‌، شرب و … مناسب نیست، افزود: مدیریت آب باید در یک برنامه جامع با همراهی و همدلی همه سازمان‌های مربوطه و در همه زمینه‌ها صورت گیرد.

دیدگاه خود را بنویسید