وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد «تعیین کالای ذرت و جو برای عرضه در بورس کالا» را برای بررسی به دولت ارسال کرده است.

براساس پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بورس کالای ایران، سازمان برنامه و بودجه موظف است ما به التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمیمی محصولات ذرت و جو را به علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تامین پرداخت نماید.

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل معادل ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای سال ۱۳۹۸ را در قالب خط اعتباری بابت اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و قیمت تضمیمی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد و این شرکت مجاز است با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، مابه التفاوت قیمت تضمیمی با قیمت معامله شده در بورس کالا را از محل اعتبارات تعیین شده پرداخت کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، براساس این پیشنهاد به منظور تکمیل ظرفیت ذخایر راهبردی محصولات استراتژیک، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور مجاز است تا سقف ذخایر راهبردی خود نسبت به خرید مستقیم از کشاورزان اقدام و مازاد بر آن را حداکثر دو هفته پس از تحویل‌گیری، در تابلوی بورس عرضه و در صورت عدم استقبال، راسا نسبت به خرید و پرداخت بهای ذرت بر مبنای تابلوی بورس اقدام نماید.

گفتنی است هم اکنون این پیشنهاد در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

دیدگاه خود را بنویسید