تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

بخش تحقیق و توسعه به طور خلاصه عهده دار مدیریت محصولات شرکت می باشد بدین معنی که یافتن محصولات جدید، بررسی کیفیت آن ها، ثبت آن ها در موسسه خاک و آب کشور، حفظ کیفیت محصولات در دوره های مختلف، تامین اطلاعات فنی کافی راجع به محصولات، ارایه آموزش ها اولیه و بازخورد گیری از مشتریان در مورد کارایی محصولات از جمله وظایف این بخش است.

پس از دریافت درخواست برای ارایه محصولی جدید، این بخش جستجوی بین المللی برای یافتن بهترین محصول از بهترین شرکت را آغاز کرده و پس از بررسی رقبای موجود در بازار بهترین مورد را انتخاب می نماید. سپس، با قرارداد هایی که با آزمایشگاه های بین المللی همچون آزمایشگاه Sadef فرانسه و Laben ترکیه دارد، تمام نمونه ها را در این آزمایشگاه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در صورتی که نمونه های ارسالی تاییدیه کیفی از این آزمایشگاه ها را دریافت کنند، تیم تحقیق و توسعه به انجام آزمایشات میدانی پرداخته و در نهایت محصول را در موسسه تحقیقات خاک و آب کشور ثبت می نماید. پس از ثبت، در هر دوره ای که محصول به کشور وارد شود، بخش تحقیق و توسعه نسبت به کنترل کیفیت (QC) اقدام می نماید تا اطمینان حاصل کند کیفیت مواد وارد شده مشابه کیفیت نمونه هایی است که برای اولین بار به کشور وارد شد. همچنین، تامین تمام اطلاعات فنی و تجاری پیرامون این اجناس بر عهده این بخش است تا سایر بخش های شرکت همچون مهندسی فروش و بخش فروش بتوانند نسبت به ارایه جنس به مشتریان و فروش آن اقدام نمایند.