کنترل کیفیت(QC)

کنترل کیفیت (QC)

از آن جا که ممکن است به دلیل اشتباهات انسانی و یا عوامل محیطی ناخواسته کیفیت محصولات وارد شده در هر دوره تغییر کند، جلوگیری از این موضوع وظیفه خطیری است که به بخش تحقیق و توسعه سپرده شده است. همکاران ما در این بخش به محض وارد شدن یک سفارش به انبارهای شرکت، اجناس وارد شده را از نظر ظاهری و نیز کیفی مورد بازدید و بررسی قرار می دهند تا نسبت به حفظ کیفیت محصولات اطمینان حاصل کنند.
مراحل این امر به شرح زیر است:

1. بازدید از انبار، بررسی کیفیت بسته بندی و مشخصات ظاهری محصولات

2. نمونه گیری از تمام محصولات به صورت تصادفی، برای اجرای آزمایشات

3. انتقال نمونه ها به آزمایشگاه شرکت و تست میزان حلالیت، pH و EC، مشخصات ظاهری همچون غلضت محصولات مایع و خلوص محصولات جامد

4. آرشیو کردن نمونه به منظور مقایسه سفارشات مختلف با یکدیگر

از تمامی این مراحل گزارشات کتبی تهیه شده و عکسبرداری می شود. اجناس وارد شده تنها در صورتی اجازه ارایه در بازار را خواهند داشت که مراحل کنترل کیفیت را با موفقیت پشت سر گذاشته و مورد تایید بخش تحقیق و توسعه باشند. به این دلیل می توانیم به مصرف کنندگان عزیز اطمینان دهیم که همکاران ما در شرکت با تمام توان از اعتماد مصرف کنندگان نسبت به محصولات شرکت مزرعه فراز آسمان دفاع خواهند کرد.