ابراهیم هزارجریبی، مجری طرح پنبه از تغییر سیاست‌های الگویی کشت پنبه در کشور خبر داد. در افق 1404 حدود 35 درصد کشت پنبه در استان گلستان صورت خواهد گرفت و سطح کشت این محصول افزایش 3/5 برابری خواهد داشت. وی بیان کرد که قصد داریم در راستای سیاست‌های بهره‌وری آب‌، کشت پنبه را جایگزین زارعت شالی در استان گلستان قرار دهیم.

ابراهیم هزارجریبی در مورد وضعیت کشت پنبه گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تمامی نیاز پنبه کشور در افق  1404 در داخل کشور تامین خواهد شد. او با بیان اینکه در حال حاضر 75 هزار هکتار زمین زیر‌کشت پنبه است‌، افزود: مصرف سالانه کشور در حدود 120 هزار تن است که تقریباً نیمی از آن در داخل تأمین می‌شود.

هزارجریبی با تاکید به اینکه با توجه به محدودیت‌های آبی به وجود آمده سیاست‌های الگویی کشت پنبه تغییر کرده است‌، گفت: پنبه زراعتی است که الگوی کشت آن برای مناطق گرم و معتدل شمال کشور مناسب است. او ادامه داد: افزایش سطح کشت پنبه در استان های گلستان و اردبیل صورت خواهد پذیرفت. همچنین در برخی استان‌ها نیز مانند خراسان رضوی قصد افزایش سطح زیر کشت پنبه را نداریم، البته در استان‌های اصفهان و یزد نیز کاهش میزان کشت پنبه برنامه‌ریزی شده است.

او گفت: سیاست‌های کلی وزارت جهاد کشاورزی‌، افزایش سطح کشت در استان‌های آبی کشور است تا در راستای تولید پنبه به خوداتکایی برسیم.

دیدگاه خود را بنویسید