فیتکامکس یک ترکیب دومنظوره است که به دلیل وجود میزان بالای فسفر و پتاسیم و نیز وجود اثر سینرجیستی بین این دو عنصر از کارایی بالایی برخوردار است. مصرف این محصول در درجه اول باعث بهبود رشد ریشه، تقویت گلدهی و نیز افزایش اندازه، رنگ و طعم میوه می شود. از طرف دیگر، فسفر موجود در این محصول به جای فسفات، از نوع فسفیت می باشد. فسفیت به علت داشتن یک مولکول اکسیژن کمتر، فعالیت بیولوژیک بسیار بیشتری از فسفات داشته و نقش موثرتری در گیاه دارد. همچنین فسفیت نسبت به فسفات حلالیت بیشتری در آب داشته و تحرک آن نیز بیشتر است. فسفیت دارای خاصیت قارچ کشی بوده و مقاوت گیاه به عوامل بیماری زا را افزایش می دهد.

توضیحات

فیتکامکس
محصول شرکت اس د پ فرانسه
وضعیت ظاهری: مایع
بسته بندی: بطری 1 لیتری
مواد تشکیل دهنده

  درصد وزنی وزنی درصدر وزنی حجمی
فسفر (P2O5) 30 % 41.4 %
پتاسیم (K2O) 20 % 27.6 %

دستور العمل مصرف

نوع محصول کودآبیاری محلول پاشی نشاکاری
گیاهان زراعی 6-4 لیتر در هکتار
(همراه با اولین آبیاری)
5-2 لیتر در هکتار غوطه ور سازی در محلول 5-3 در هزار
گیاهان باغی 3-2 لیتر در 1000 لیتر آب
 • برای محصولات زراعی، یک بار استفاده به همراه اولین آب آبیاری و یک بار محلول پاشی پس از رشد اولیه توصیه می شود.
 • برای درختان میوه، استفاده به صورت محلول پاشی موثرتر خواهد بود.
 • قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.
 • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
 • از مصرف ترکیبات مسی با فاصله زمانی کوتاه قبل و بعد از این محصول اجتناب نمایید.
 • در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید.
 • در مورد گیاهان حساس همچون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام شود.
 • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
 • محلول پاشی بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
 • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
 • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
 • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

گواهی ثبت

Phit-K Max 1