هلیوفیت پلاس محصولی است دارای فسفر به شکل فسفیت، که نسبت به فسفات ها یک مولکول اکسیژن کم تر دارد و همین امر موجب می شود سرعت حرکت آن در گیاه بیش تر بوده و حلالیت آن بسیار بالا باشد. در نتیجه، مصرف هلیوفیت تاثیرات چشمگیری بر عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی دارد. همچنین کاربرد هلیوفیت به دلیل دارا بودن فسفیت و نیز عنصر پر مصرف پتاسیم، باعث افزايش گلدهي، تقويت سيستم ايمني گياه و در نتیجه پيشگيري از بيماري هاي قارچي، افزایش وزن و اندازه میوه، افزایش تعداد برگ و میزان فتوسنتز و نیز رشد ریشه می گردد. اختلاط هلیوفیت با قارچ کش هایی مثل زینب و مانکوزب باعث افزایش کارایی آن ها می شود.

توضیحات

هلیوفیت پلاس
محصول شرکت هلیوپتاس فرانسه
وضعیت ظاهری: مایع بی رنگ
بسته بندی: بطری 1 لیتری
مواد تشکیل دهنده

 

مواد تشکیل دهنده درصد وزنی وزنی درصد وزنی حجمی
فسفر (P2O5) 30/5 % 42/7 %
پتاسیم (K2O) 20/5 % 28/7 %

دستورالعمل مصرف

نوع محصول کودآبیاری محلول پاشی
گیاهان زراعی

5-3 لیتر در هکتار

(همراه با اولین آب آبیاری و تکرار 3-2 مرتبه)

3-1/5 لیتر در هکتار
گیاهان باغی 2/5-3 لیتر در 1000 لیتر آب

 

 

 • در مورد گیاهان زراعی، مصرف حداقل یکبار همراه با آبیاری اول و یکبار پس از رشد به صورت محلول پاشی توصیه می شود.
 • در مورد درختان میوه، مصرف به صورت محلول پاشی به ویژه قبل از گلدهی توصیه می شود.
 • قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.
 • مصرف این محصول در تمام دوره رشد به ویژه در دوره رشد رویشی توصیه می شود.
 • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
 • در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید.
 • از مصرف قارچ کش های مسی و روغنی در فاصله یک هفته قبل و یا سه هفته بعد از مصرف این محصول خودداری نمایید.
 • در مورد گیاهان حساس همچون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام شود.
 • محلول پاشی بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
 • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
 • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
 • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی و ترکیبات روغنی و مسی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
 • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

 

 

 

گواهی ثبت