مونوآمونیوم فسفات با 12 درصد ازت به فرم آمونیوم و 61 درصد فسفر، می تواند به ویژه در ابتدای دوره رشد که نیاز گیاه به نیتروژن و فسفر زیاد است مورد استفاده قرار گیرد. این کود در توسعه ریشه، بهبود رشد رویشی، یکنواختی شکوفه ها، افزایش مقاومت به سرما و افزایش تولید میوه بسیار موثر می باشد. نیتروژن موجود در این کود به فرم آمونیوم است که نسبت به سایر فرم های نیتروژن دارای پایداری بیشتری است و باعث توسعه حجم ریشه و ایجاد گل انگیزی می شود. مونوآمونیوم فسفات شرکت فلیکسپر آلمان با خلوص حدودا 99% محصولی بسیار با کیفیت است که می تواند در سیستم های مختلف کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

توضیحات

مونو آمونیوم فسفات

محصول شرکت فلیکسپر آلمان

وضعیت ظاهری: پودر سفیدرنگ

بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

مواد تشکیل دهنده

نیتروژن (N) فسفر (P2O5)
12 % 61 %

دستور العمل مصرف

نوع محصول میزان مصرف
گیاهان زینتی و نهالستان های میوه 5 2 کیلوگرم در هکتار
انگور 15 10 گرم برای هر درخت
مرکبات (درختان جوان غیر بارده) 30 10 گرم برای هر درخت
مرکبات (در مرحله بلوغ کامل) 140 70 گرم برای هر درخت
سایر درختان 70 20 گرم برای هر درخت
گیاهان زراعی 5 2 کیلوگرم در هکتار

 

  • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
  • نیاز درختچه های زینتی، نهالستان ها و انگور به آهن کم و نیاز درختان میوه و به خصوص مرکبات به آهن بسیار زیاد می باشد.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
  • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
  • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

گواهی ثبت