به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در دومین جشنواره روز ملی جنگلبانان، رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن تقدیر از تلاش و زحمات جنگلبانان کشور خواستار مشارکت مردمی در حفاظت از عرصه های منابع طبیعی شد.

در این مراسم،خلیل آقایی گفت: دلیل اصلی حفظ جنگل ها مردمی هستند که با این عرصه ها در ارتباط هستند و از آن ارتزاق می کنند و اگر مشارکت و حضور مردم قوی باشد، عرصه بر متخلفان تنگ می شود. وی با اشاره به این شعار سازمان خواربار ملل متحد (فائو) که اگر آب شیرین می خواهید جنگل ها و پوشش گیاهی را حفظ و جنگل‌کاری کنید، اظهار داشت: ما از ۲۰۰ میلیون دلاری که از صندوق توسعه ملی به آبخیزداری اختصاص یافته امسال ۱۰۰ میلیارد تومان آن را به فعالیت های بیولوژیکی اختصاص داده ایم. آقایی ادامه داد: فعالیت های بیولوژیکی شامل بذرکاری و نهال‌کاری، کپه کاری و کودپاشی و هر آنچه که در توسعه پوشش گیاهی نقش دارد، می شود.

وی تصریح کرد: دو گروه به طور عمدی و سهوی برای ما مشکل ایجاد می کنند که یکی بخشی از سیستم دولتی است که به حفظ جنگل ها اعتقاد ندارد و دیگری کسانی هستند که به بهانه فعالیت اقتصادی و ایجاد اشتغال و درآمد به جنگل ها و منابع طبیعی آسیب می زنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: برخی به بهانه جمع آوری درختان پوسیده یا شکسته به دنبال اخذ مجوز و ورود به جنگل ها هستند تا در کنار آن درختان سالم را نیز از بین ببرند.

وی با اشاره به تعداد کم جنگلبانان کشور گفت: ما با دو هزار جنگلبان راه به جایی نخواهیم برد ضمن آن که برخی از آنها در معرض انواع تهدیدات هستند به طوری که در آخرین مورد در وسط شهر ساری قاچاقچیان چوب یکی از جنگلبانان را با چاقو زخمی کردند.

آقایی با این اظهارات که خدا کند دیر نشود و روزی برسد که مسوولان لایق از دست مردم لوح تقدیر بگیرند، اظهار داشت: مردم در تمام زمینه های سیاسی و اجتماعی از جمله در عرصه های منابع طبیعی از ما مسوولان جلوتر هستند و آنچه ما انجام می دهیم در برابر کاری که مردم می کنند اندک است.

وی با بیان این که عرصه های منابع طبیعی و محیط زیست کشور دچار مشکل است، گفت: همه ما که در این کشور زندگی می کنیم و حتی عالی ترین مسوولان در این شرایط سهیم هستند و البته سهم سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری بیشتر می باشد. آقایی تصریح کرد: امروز مقام معظم رهبری از عمق جان به حفظ و پایداری منابع طبیعی باور دارد و این پویش «من یک جنگل بان هستم» باید در کشور نیز گسترده شود.

در این جشنواره فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، خواستار مشارکت مردم در حفظ منابع طبیعی و کاهش تخریب سرزمین شد.

سرهنگ قاسم سبز علی افزود: تمام دستگاه های ذی ربط وظیفه مند هستند تا از محیط زیست و منابع طبیعی حفاظت کنند، اما بدون مشارکت مردم این امر امکان پذیر نیست. وی با بیان این که جنگلبانان با وجود مخاطرات فراوان در واقع از ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی ملی کشور حفاظت می کنند، اظهار داشت: جنگلبانان گاهی مورد هدف تیر مستقیم قاچاقچیان چوب قرار می گیرند. سبز علی افزود: دو هزار جنگلبان در کشور داریم و تاکنون ۱۵ شهید، ۱۹ جانباز و ۵۰۰ مصدوم داشته ایم.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در عین حال گفت: هدف کلان ما در حوزه ملی، اطلاع رسانی در زمینه روز جنگلبان و حفظ عرصه های منابع طبیعی است.

وی ابراز امیدواری کرد که روزی جنگلبانان در کنار مردم در زمینه حفظ منابع طبیعی اقدام کنند و هدف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نیز فراهم کردن زیر ساخت ها برای مشارکت و همیاری بیشتر مردم در این زمینه است.

دیدگاه خود را بنویسید