به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،کاظم خاوازی روز چهارشنبه در حاشیه نخستین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران در دانشگاه رامین خوزستان در شهرستان باوی، بیان کرد: با اجرا و به ثمر رسیدن هر طرح تحقیقاتی کشاورزی در ایران و بکارگیری آن در بخش های زراعی و باغی ، سالانه سه میلیارد و ۳۰۰میلیون ریال عاید کشاورزان و بهره برداران این بخش می شود.

وی افزود:دانشگاه ها و موسسه های پژوهشی نیز طرح های تحقیقی زیادی در بخش کشاورزی انجام می دهند که بسیاری از این تحقیقات به بهره برداران کشاورزی کمک می کند تا دانش و مهارت خود را افزایش دهند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در یک دوره ۲۰ساله ، با انجام طرح های تحقیقاتی تنها بر روی ارقام کشت جدید کشاورزی ۱۲۰هزار میلیارد ریال عاید اقتصاد کشور و بخش کشاورزی شده است.

خاوازی با بیان اینکه سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی سالانه ۲۰رقم جدید به کشاورزان کشور معرفی می کند افزود: بکارگیری ارقام جدید به ویژه در بخش گندم آبی ، امنیت غذایی کشور و خودکفایی در تولید گندم افزایش داده است.

*نسبت سود به هزینه در اجرای هر تحقیق کشاورزی یک به ۲۶ است

رییس سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اهمیت بخش تحقیقات در توسعه بخش کشاورزی گفت: بر اساس بررسی علمی که توسط دانشگاه تهران انجام داده نسبت سود به هزینه در اجرای هر تحقیق کشاورزی در ایران یک به ۲۶ است به این معنی به ازای هر ریال هزینه در تحقیقات بخش کشاورزی ۲۶ریال به اقتصاد کشور تزریق می شود.

وی با اشاره به اهمیت بخش تحقیقات در ارتقای بخش کشاورزی ایران افزود: به بخش تحقیقات کشاورزی متناسب با سایر بخش های کشور بها داده می شود و دولت با همه توان به ارتقای ضریب امنیت غذایی کمک می کند.

۱۰هزار مروج در خدمت بخش کشاورزی ایران

رییس سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: ۱۰هزار مروج کشاورزی به چهار میلیون بهره بردار بخش کشاورزی کشور خدمات ترویجی و آموزشی کشور ارایه می کنند.

خاوازی با اشاره به تنیدگی آموزش و ترویج در بخش کشاورزی افزود: با فعال شدن یک شبکه هزار و ۳۰۰ نفری از مروجان بخش روستایی ، مجموعه ای از دانش فنی و مهارتی به کشاورزان روستایی منتقل می شود.

*تسهیلات ارزان قیمت به شرکت های مشاوره ای کشاورزی

معاون وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به شرکت های مشاوره ای بخش کشاورزی متشکل از دانش آموختگان جوان و جویای کار کشاورزی خبر داد.

وی گفت: این تسهیلات با سود ۱۲درصد به متقاضیانی که بتوانند به ارتقای مهارتی کشاورزان کمک کنند پرداخت خواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید