فعالان صنفی در حالی در هفته های اخیر از رشد قیمت کالاهای اساسی در بازار خبر می دهند که آمار بانک مرکزی نشان می دهد در اردیبهشت ماه بیشترین میزان افزایش ها با حدود 13/6 درصد مربوط به میوه های تازه بوده است. براساس نرخ خرده فروشی برخی کالاهای مصرفی در شهر تهران، در اردیبهشت ماه قیمت لبنیات 1/7 درصد، تخم مرغ 12/7 درصد، برنج 1/8 درصد، حبوبات 4 درصد، میوه های تازه 6/13 درصد، سبزی های تازه 1/5 درصد، گوشت قرمز 4/5 درصد، قند و شکر 3/4 درصد و چای 5/9 درصد افزایش داشته است. در این ماه قیمت گوشت مرغ9/1 درصد و روغن 0/1 درصد کاهش در بازار ثبت کرده است..

دیدگاه خود را بنویسید