در آخرین روز کاری سال 1396، همچون سال های گذشته، همکاران شرکت مزرعه فراز آسمان در جلسه دوستانه ای دور هم جمع شده و در این مراسم جناب آقای دکتر اشرفی اصفهانی، مدیر عامل شرکت ضمن گفتگوی صمیمانه خود با همکاران، از تلاش تمام اعضای مجموعه قدردانی نموده و سال 1396 را سالی دشوار اما با نتایج بسیار مثبت برای این شرکت معرفی نمودند. ایشان در این مراسم از تمامی همکاران خواستند تا با حفظ روحیه همکاری و پشتکار خود در سال جدید، همچون پیش موجبات پیشرفت شرکت در سال 1397 را فراهم آورند. در پایان، به منظور قدردانی، لوح های تقدیر و هدایایی به پرسنل و مدیران شرکت تقدیم شد.

دیدگاه خود را بنویسید