سمینار معرفی نهاده های کشاورزی توسط گروه شرکت های فراز آسمان

این سمینار در تاریخ 21 بهمن ماه 1401 و با هدف معرفی جایگاه شرکت های گروه فراز آسمان و نیز با محوریتِ معرفی جایگاه و برنامه های شرکت تجارت نهاده آرمه (وارد کننده ی کودهای مرکم آلمان) در استان خراسان رضوی برگزار گردید.

گروه شرکت های فراز آسمان با هماهنگی مدیران و کارشناسان فنی، بازاریابی و فروش و نیز با هدف کمک و راهنمایی تمام مشتریان و فعالین حوزه ی کشاورزی سالانه سمینار های مختلفی را در استان های کشور برگزار میکند. در این رخداد  فعالان برتر بخش کشاورزی کشور از استان خراسان رضوی حضور داشتند تا با دریافت اطلاعات کامل و صحیح بتوانند به معرفی هر چه بهتر محصولات و برندهای موجود (از گروه شرکت های فراز آسمان که روی آن تمرکز دارند) بپردازند.

در ادامه ی این سمینار مدیر فنی بخش سموم شرکت کیمیا سبزینه پویا(زیر مجموعه گروه فراز آسمان و واردکننده سموم دفع آفات نباتی) با معرفی و ارائه ی سموم موجود و نیز برنامه های آتی این شرکت برای واردات، به تکمیل روند این سمینار پرداخت.

امید است گروه شرکت های فراز آسمان با تلاش بی وقفه و تبیین برنامه ی صحیح برای ارائه خدمات کشاورزی بتواند نقش بسزایی را در این صنعت و نیز اقتصاد کشور ایجاد نماید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.