کودهای کامل اسپشیال، محصولات پودری قابل استفاده به صورت محلول پاشی و کودآبیاری هستند که علاوه بر دارا بودن عناصر اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم، دارای میزان متناسبی از عناصر ریزمغذی نیز می باشد. آهن، روی، منگنز و مس موجود در این کودها به صورت کلات EDTA هستند که جذب بهتر عناصر توسط ریشه از خاک را ممکن می سازد. کودهای کامل اسپشیال در آنالیزهای مختلف بالانس، فسفر بالا و پتاسیم بالا موجود بوده که هر یک در دوره خاصی از فصل رشد مصرف شده تا نیاز گیاهان در مراحل مختلف رشدی را برطرف سازد.

توضیحات

کودهای کامل اسپشیال اِن پی کِی محصولات شرکت هلیوپتاس فرانسه وضعیت ظاهری: پودر کریستاله بسته بندی: کیسه 10 و 25 کیلوگرمی مواد تشکیل دهنده

عناصر میزان عناصر غذایی مختلف در آنالیزهای مختلف (%)
20-20-20 15-5-30 10-52-10
نیتروژن (N) 20 15 10
نیترات 5/8 4/3 8/6
آمونیوم 3/9 3/8 1/4
اوره 10/3 6/9 0
فسفر (P2O5) 20 5 52
پتاسیم (K2O) 20 30 10
آهن (Fe-EDTA) 0/03 0/03 0/03
روی (Zn-EDTA) 0/02 0/02 0/02
منگنز (Mn-EDTA) 0/02 0/02 0/02
مس (Cu-EDTA) 0/01 0/01 0/01
بور (B) 0/02 0/02 0/02
رنگ محصول آبی قرمز سبز
بهترین زمان مصرف در تمام دوره رشد در دوره رسیدگی محصول در دوره رسیدگی محصول

 

دستورالعمل مصرف

نوع محصول محلول پاشی کودآبیاری(کیلوگرم در هکتار)
گیاهان زراعی 2 کیلوگرم در هکتار 10 5
گیاهان باغی 3  1/5 کیلوگرم در 1000 لیتر آب 20  10
سبزی و صیفی 3 1 کیلوگرم در هکتار 12 – 5
  • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
  • در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید.
  • در مورد گیاهان حساس همچون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام شود.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • محلول پاشی بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
  • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
  • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.
  • .

گواهی ثبت