اگر چه مستر کد به عنوان یک کود کامل دارای عناصر ماکرو و میکرو شناخته می شود، اما نسبت به سایر محصولات مشابه موجود در بازار دارای ویژگی های خاصی می باشد. این محصول که در واقع نسل جدیدتر و پیشرفته تر از کودهای سری مستر میسترال شرکت اگروتار است، علاوه بر عناصر پرمصرف و کم مصرف، دارای 45 آنزیم نیز می باشد که ویژگی های خارق العاده ای را به این کود می بخشد. وجود این آنزیم ها و برخورداری از تکنولوژی خاص، باعث حلالیت بسیار بالای محصول در آب شده و جذب عناصر توسط گیاه را نیز بهبود می بخشد. بعلاوه، وجود این آنزیم ها باعث آزاد سازی عناصر غذایی بلوکه شده در خاک شده و آن ها را در اختیار ریشه گیاه قرار می دهد.

توضیحات

کودهای کامل مستر کد
محصولات شرکت اگروتار ترکیه
وضعیت ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه 2 و 10 کیلوگرمی

مواد تشکیل دهنده

عناصر

میزان عناصر غذایی مختلف در آنالیزهای مختلف (%)

 

20-20-20 15-5-30 12-3-43 10-10-40

10-40-10

نیتروژن (N)

20 15 12 10

10

نیترات

5/4 9 5/2 7/8

2/5

آمونیوم

4/6 2 0/6 2/2

7/5

اوره

10 4 6/2 0

0

فسفر (P2O5)

20 5 3 10

40

پتاسیم (K2O)

20 30 43 40

10

آهن (Fe-EDTA)

0/02 0/02 0/02 0/02

0/01

روی (Zn-EDTA)

0/02 0/03 0/03 0/03

0/01

منگنز (Mn-EDTA)

0/01 0/02 0/02 0/02

0/01

مس (Cu-EDTA)

0/004 0/01 0/01 0/01

0/01

بور (B)

0 0/01 0/01 0/01

0/01

رنگ محصول

سفید زرد زرد زرد زرد بسیار کمرنگ
بهترین زمان مصرف در تمام  دوره رشد در دوره رسیدگی محصول در دوره رسیدگی محصول در دروره رسیدگی

محصول

در دوره ریشه دهی و گلدهی

دستورالعمل مصرف

نوع محصول

محلول پاشی کودآبیاری

(کیلوگرم در هکتار)

گیاهان زراعی

4 – 2 کیلوگرم در هکتار

10 – 5

گیاهان باغی

3 1 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

20 10

سبزی و صیفی

3 – 1 کیلوگرم در هکتار

12 – 5

 

  • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
  • در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید.
  • در مورد گیاهان حساس همچون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام شود.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • محلول پاشی بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.

گواهی ثبت