مستر بور کود مایع دارای عنصر بور می باشد که با فرمولاسیون ژله ای خود باعث جذب بهتر عنصر توسط گیاه می شود. عنصر بور یکی از عناصر غذایی کم مصرف اما ضروری برای گیاه است که در تقویت ساختار دیواره سلولی نقش داشته و در تشکیل و انتقال ترکیبات قند دار و پروتئینی موثر است. بعلاوه، گلدهی، رشد لوله گرده و انجام عمل لقاح، و رشد و نمو بذر و میوه در گیاهان به وجود میزان کافی بور بستگی دارد. از آن جایی که بهترین جذب بور در پی اچ بین 5 تا 7/5 رخ می دهد، محلول پاشی این کود می تواند به جذب بهتر کمک کند.

توضیحات

مستر بور
محصول شرکت اگروتار ترکیه
وضعیت ظاهری: مایع بی رنگ
بسته بندی: بطری 1 لیتری
مواد تشکیل دهنده

بر (B)
 11%

دستورالعمل مصرف

نوع محصول محلول پاشی کودآبیاری

(لیتر در هکتار)

گیاهان زراعی 2 – 1 لیتر در هکتار 4 2/5
گیاهان باغی 2/5 – 1 لیتر در 1000 لیتر آب 5 – 3
سبزی و صیفی 2 1 لیتر در هکتار 4 2/5

 

  • مصرف این کود به ویژه در مرحله قبل از گلدهی توصیه می شود.
  • بسته به نیاز گیاه در فواصل 10-15 روز یکبار تکرار شود.
  • در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید.
  • در مورد گیاهان حساس همچون گل ها و گیاهان زینتی و هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام شود.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • لازم به ذکر است گیاهانی که دارای گره ریشه هستند همچون یونجه، گیاهان ریشه ای به ویژه چغندر، هویج و شلغم، گیاهان خانواده کلم، و درختانی همچون سیب نیاز بسیار بیشتری به بور دارند.
  • محلول پاشی بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
  • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
  • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

گواهی ثبت