مهمترین نقش بور در دیواره سلولی گیاهان و برقراری ارتباط بین پلی ساکاریدها است که موجب تنظیم فعالیت غشای سلولی می شود. بور در تولید ترکیبات پیچیده کربوهیدارتی و نیز پروتئین ها موثر است. بعلاوه، ساخت گره ریشه در گیاهان، گلدهی، رشد و نمو دانه گرده و رشد میوه نیز بستگی به وجود میزان کافی بور دارد. اما بور نیز همانند سایر عناصر ممکن است در خاک تثبیت شده و جذب ریشه گیاه نشود. بولرو یک کود مایع و ارگانیک ویژه محلول پاشی می باشد که عنصر بور در آن به صورت میکرونیزه بوده و باعث جذب و انتقال بیشتر و سریع تر می شود. گیاهانی که دارای گره ریشه هستند همچون یونجه، گیاهان ریشه ای به ویژه چغندر قند، هویج و شلغم، گیاهان خانواده کلم و درختانی همچون سیب نیاز بیشتری به بور دارند.

توضیحات

بولرو
محصول شرکت اس د پ فرانسه
وضعیت ظاهری: مایع نسبتا غلیظ کرم تا شیری رنگ
بسته بندی: بطری 1 لیتری
مواد تشکیل دهنده

بور (B)
9/5 %

دستور العمل مصرف

نوع محصول محلول پاشی بهترین زمان مصرف
چغندر قند 3-1/5 لیتر در هکتار در زمان 8-6 برگی و توسعه کامل برگ ها
کلزا 2-1 لیتر در هکتار در مرحله روزتی در پاییز، و در بهار تا قبل از گلدهی
آفتابگردان 2/5-1/5 لیتر در هکتار در مرحله 8-6 برگی
یونجه 1-0/5 لیتر در هکتار در دوره رشد رویشی پس از هر برداشت
لوبیا، نخود و سایر حبوبات 1/5-0/5 لیتر در هکتار در زمانی که ارتفاع به 12-10 سانتیمتر رسید تا قبل از گلدهی
سیب زمینی 1-0/5 لیتر در هکتار 2 بار مصرف در زمان رشد برگ ها و نیز در زمان تشکیل غده
سبزی و صیفی 1/5-1 لیتر در هکتار 20-15 روز پس از انتقال نشا تا قبل از گلدهی
تاکستان 1/5-0/5 لیتر در 1000 لیتر آب قبل از گلدهی
درختان میوه 1-0/5 لیتر در 1000 لیتر آب دانه دارها: قبل از گلدهی تا زمان تشکیل میوه
هسته دارها: پس از گلدهی

در صورت نیاز به مصرف به صورت اختلاط با خاک، دوز توصیه شده 5-3 لیتر در هکتار می باشد

  • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
  • در مورد گیاهان حساس همچون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام شود.
  • در مناطقی که میزان بور در خاک زیاد است، از مصرف این محصول اجتناب نمایید.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • محلول پاشی بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی کاملا ضروری می باشد.
  • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.

گواهی ثبت