مواد هیومیکی نقش بسیار مهمی در حاصلخیزی خاک دارند. به همین دلیل، استقبال کشاورزان از کودهای هیومیک در سراسر جهان رو به افزایش است و مصرف این کودها موجب افزایش عملکرد محصولات کشاورزی شده است. محصول هیومیفر شرکت اس د پ فرانسه از بهترین منابع لئوناردیت تهیه شده است و مصرف آن موجب بهبود ساختمان خاک، ظرفیت نگهداری آب در خاک، آزاد شدن عناصر بلوکه شده در خاک، فعال شدن میکروارگانیسم ها، بهبود رشد ریشه، افزایش جوانه زنی و در نهایت افزایش رشد گیاه می شود. بعلاوه این محصول به دلیل فراوری بسیار مناسب، کمترین میزان ممکن از فلزات سنگین را دارد.

توضیحات

هیومیفر
محصول شرکت اس د پ فرانسه
وضعیت ظاهری: مایع سیاه رنگ
بسته بندی: گالن های 5 و 10 لیتری
مواد تشکیل دهنده

اسید هیومیک اسید فولویک ماده خشک ماده آلی
12 % 3 % 19 % 17.5 %

 

دستور العمل مصرف

نوع محصول کودآبیاری بذرمال نشاکاری
گیاهان زراعی 10-5 لیتر در هکتار 4-2 لیتر به ازای هر 100 کیلو بذر
گیاهان باغی 15-8 لیتر در هکتار غوطه ور کردن در محلول 5-3 %
  • بسته به شرایط خاک و نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
  • از بذرمال نمودن بذرهای بسیار ریز اجتناب کنید.
  • پس از بذرمال کردن، بذرها را به مدت 3-2 ساعت در سایه خشک نمایید.
  • به منظور اثر بخشی بیش تر، مصرف این کود به شکل محلول پاشی توصیه نمی شود.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
  • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی نیز ترکیبات کلسیمی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
  • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

گواهی ثبت