کاهش میزان مواد آلی خاک در اثر مصرف بی رویه کودهای شیمیایی موجب تخریب بافت خاک شده و حاصلخیزی خاک را نیز در دراز مدت کاهش می دهد. مصرف کود مرغی هلیوپتاس با ویژگی های خاص خود یکی از بهترین روش ها برای رفع این مشکل می باشد. این کود به نحوی فرآوری شده است که ضمن دارا بودن عناصر غذایی ماکرو و میکرو، باعث افزایش میزان مواد آلی خاک، بهبود بافت خاک و فعالیت موجودات مفید خاکزی و ظرفیت نگهداری آب در خاک می گردد. از طرفی کود مرغی به دلیل دارا بودن نیتروژن، به تامین این عنصر در خاک کمک می کند. کود مرغی هلیوپتاس از یک طرف عاری از هرگونه آفات، بیماری ها، بذور علف های هرز و باکتری های بیماری زا بوده، و از طرف دیگر دارای اسید هیومیک می باشد که از شور شدن خاک در اثر مصرف کود مرغی جلوگیری می کنید.

توضیحات

کود مرغی
محصول شرکت هلیوپتاس فرانسه
وضعیت ظاهری: پلت های بژ رنگ
بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی
مواد تشکیل دهنده

 

نیتروژن فسفر (P2O5) پتاسیم (K2O) کلسیم (Ca) منیزیم (Mg) آهن (Fe) هیومیک و آمینو اسید ماده خشک ماده آلی
4% 3% 3% 9% 1% %1/0 20% 88% 65%

 

منگنز (Mn) روی (Zn) مس (Cu) بور (B) مولیبدن (Mo)
ppm 480 ppm 400 ppm 100 ppm 40 ppm 11

دستورالعمل مصرف

نوع محصول مصرف در خاک (کیلوگرم در هکتار)
گیاهان زراعی 1500 – 500
گیاهان باغی 1000 700
سبزی و صیفی 1000 – 500

 

  • در مناطقی با خاک های شور و خشک مصرف مقادیر کمتر توصیه می شود.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
  • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

گواهی ثبت