اگرچه عنصر کم مصرف آهن در بسیاری از خاک ها وجود دارد، اما شرایط نامساعد خاک موجب می شود تا گیاهان نتوانند آن را جذب کنند. محصول فر 4.8 شرکت اس د پ فرانسه با کلات EDDHA یکی از بهترین کودها برای تامین نیاز گیاهان به آهن حتی در خاک های بسیار نامساعد است که کلات آن در پی اچ های 3 تا 11 پایدار می باشد. آهن از عناصر کم مصرف است که در بسیاری از فعالیت های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان نقش داشته و فعالیت آنزیم ها را تنظیم می کند. مصرف فر 4.8 باعث افزایش میزان کلروفیل گیاه و سبزینگی آن شده، رشد گیاه را تقویت می کند و در نهایت باعث افزایش عملکرد و کیفیت محصول می شود. به دلیل درشت بودن مولکول های کلات EDDHA، از این محصول نمی توان به صورت محلول پاشی استفاده نمود.

توضیحات

فر 4.8
محصول شرکت اس د پ فرانسه
وضعیت ظاهری: میکروگرانوله به رنگ قرمز بسیار تیره مایل به سیاه
بسته بندی: 1 کیلوگرم، فویل آلومینیومی در کارتن
مواد تشکیل دهنده

آهن محلول آهن EDDHA با ایزومر ارتو-ارتو
6 % 4.8 %

دستور العمل مصرف

نوع محصول میزان مصرف
گیاهان زینتی و نهالستان های میوه 5 2 گرم در متر مربع
انگور 15 10 گرم برای هر درخت
مرکبات (درختان جوان غیر بارده) 30 10 گرم برای هر درخت
مرکبات (در مرحله بلوغ کامل) 150 70 گرم برای هر درخت
سایر درختان 70 20 گرم برای هر درخت
گیاهان زراعی 6 2 کیلوگرم در هکتار
  • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
  • مصرف این کود به ویژه برای درختان میوه توصیه می گردد.
  • نیاز درختچه های زینتی، نهالستان ها و انگور به آهن کم و نیاز درختان میوه به خصوص مرکبات به آهن بسیار زیاد می باشد.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
  • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
  • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

گواهی ثبت