آلفا آهن محصول شرکت اس د پ فرانسه است که با تکنولوژی روز دنیا تولید شده و به بهترین و سریع ترین شکل می تواند نیاز گیاهان به آهن را تامین کند. مهم ترین نقش آهن در گیاهان، شرکت در فرآیند تولید کلروفیل است و از این طریق با افزایش میزان سبزینگی برگ باعث افزایش فتوسنتز و تولید مواد غذایی می شود. آهن موجود در این کود به صورت کامل با EDTA کلات شده است که به راحتی از طریق محلول پاشی جذب می شود. همچنین این کلات در پی اچ های بین 1/5 تا 7/5 ثبات خود را حفظ کرده و بنابراین می توان از آن در خاک استفاده نمود.

توضیحات

آلفا آهن

محصول شرکت اس د پ فرانسه

وضعیت ظاهری: میکروگرانول بسیار ریز به رنگ سبز مایل به زرد

بسته بندی: 1 کیلوگرم، فویل آلومینیومی در کارتن

مواد تشکیل دهنده

آهن (Fe – EDTA)
13 %

دستور العمل مصرف

نوع محصول محلول پاشی بهترین زمان مصرف
گیاهان زراعی 1/5-1 کیلوگرم در هکتار از مرحله 15-10 سانتیمتری به بعد
گیاهان باغی 2-1 کیلوگرم در 1000 لیتر آب قبل از گلدهی و در زمان تشکیل میوه
اختلاط با خاک: 80-30 گرم برای هر درخت
کودآبیاری: 6-2 کیلوگرم در هکتار
  • مصرف این کود بیش تر به صورت محلول پاشی توصیه می شود.
  • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
  • در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید.
  • در مورد گیاهان حساس همچون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام شود.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • محلول پاشی بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
  • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
  • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

گواهی ثبت