محصولی از شرکت: هوزلوک فرانسه

 

  • افزایش طول: تا 3متر
  • پوشش :  پلی استری
  • وزن : بسیار کم وزن
  • مقاوم در برابر خم شدگی و شکستگی
  • بسیار مقاوم دربرابر اشعه ماورای بنفش

 

(متر 15=5*3) و (متر30=10*3)