محصولی از شرکت: هوزلوک فرانسه

 

  • دارای جمع کن اتوماتیک
  • با قابلیت نصب روی دیوار
  •  درطول های 10.15.20.25 و30 متری