این طرح ٢٢٧ هزار هکتاری با اعتباری معادل ٥ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی با تقاضای رییس جمهور و دستور مقام معظم رهبری تامین شده است. حدود ٢٢٧ هزار هکتار از زمین‌های طرح آبیاری تحت فشار، از استان ایلام تا اردبیل و چند استان دیگر راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش ایانا، سیدرحیم سجادی مجری طرح شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال کشور در جریان بازدید از اراضی طرح آبیاری تحت فشار در سر پل ذهاب کرمانشاه گفت: این طرح ٢٢٧ هزار هکتاری با اعتباری معادل ٥ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی با تقاضای رییس جمهور و دستور مقام معظم رهبری تامین شده است.

او گفت: برای اجرای این طرح با ٥٥٠ فرد حقیقی و حقوقی (پیمانکار، مشاور، تولید کننده و…) قرارداد بسته شده است. و درصد پیشرفت فیزیکی کار حدود ٩٧ درصد و جذب اعتبار و پیشرفت مالی طرح ٦١ درصد بوده است. سجادی یادآوری کرد: با اجرا و تکمیل پروژه‌ها، کارگاه‌ها به تدریج جمع می‌شوند. بیش از هشت هزار نفر اشتغال به کار دارند که بیش از ٨٥ درصد آنها بومی منطقه هستند.

مجری طرح شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال کشور با اشاره به اینکه پیشرفت کار خوب بوده، گفت: تا پایان شهریور تمام کارهای اجرایی تمام می‌شود و تا اسفندماه کل قراردادهای اجرایی خاتمه یافته و همه کارها تمام خواهد شد تا پروژه آماده بهره‌برداری شود. او در مورد صرفه‌جویی در وقت و زمان‌بندی و سرعت کار گفت: ما برای صرفه جویی در زمان بهبود کار و به خصوص صرفه‌جویی ارزی شبکه‌های اصلی و فرعی را هم زمان با هم شروع کردیم. به همین دلیل ٩٥ درصد خریدهای مورد نیاز برای اجرای طرح حدود یک ‌سال پیش انجام شده است.

دیدگاه خود را بنویسید