به گزارش ایرنا معرفی انگور ملایر در سطح جهان و ایران، ثبت حق مالکیت جهانی برای برند انگور ملایر، ایجاد زمینه ارتباط بین باغداران، محققان و صنعتگران این محصول در سطح ملی و بین المللی از جمله اهداف این اقدام است که ساکنان دیار زرخیز ملایر بسیار امیدوار به ثبت جهانی انگور هستند.
2 سال پیش بود که موسسه پژوهش های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به ثبت جهانی انگور ملایر در سازمان جهانی فائو اقدام کرد و با تلاش های شبانه روزی پرونده آن تکمیل و به این سازمان ارسال شد که پس از بررسی ها و طی مسیری طولانی، مرحله نخست این به تایید فائو رسید و حالا پرونده در مرحله سوم و نهایی قرار دارد.
حالا مهرماه فرا رسید و نمایندگان و کارشناسان سازمان جهانی فائو از امروز 25 مهر به مدت 2 روز برای بررسی و تایید نهایی پرونده ثبت جهانی انگور ملایر به این شهرستان سفر کرده اند، سفری که مدیر گروه پژوهشی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی آن را نتیجه بخش دانست و ابراز امیدواری کرد: اقدامات انجام شده بتواند رضایت این سازمان را جلب کند.
جانعلی بهزادنسب در این باره گفت: ثبت جهانی انگور ملایر در سازمان جهانی فائو نه تنها نامی برای ایران، بلکه یک برند برای فائو به شمار می رود.
وی با بیان اینکه ارتباط تاریخی و معاصر 2 معیار اصلی جیاس است که انگور ملایر معیارهای اصلی آن را برای ثبت جهانی دارد بیان کرد: ثبت انگور ملایر در مرحله سوم جیاس قرار دارد که در بازدید نمایندگان فائو باید تمام توانمندی و پیشینه غنی تولید انگور در این شهرستان به نمایش گذاشته شود

دیدگاه خود را بنویسید