به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی گمرک ایران ، ماموران گمرک پرویزخان بیش از 147 تن کود شیمیایی قاچاق در محوطه این گمرک کشف کردند.

قاچاقچیان قصد داشتند با اظهار گچ سفید این مقدار کود شیمیایی را به کشور عراق صادر کنند که با رصد اطلاعات محموله و هوشیاری ماموران گمرک پرویزخان این محموله پس از بازرسی فیزیکی کشف و توقیف شد.

برهمین اساس، ماموران گمرک به استناد بند د ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب سال90، این کالا را از مصادیق محرز قاچاق تلقی و پس از تنظیم صورت جلسه کشف و تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضای ارجاع دادند

دیدگاه خود را بنویسید