بر پایه گزارش هواشناسی مازندران، در 24 ساعت نخست بارندگی اخیر، حدود 280 میلیمتر باران در رامسر بارید که در 25 سال اخیر بی سابقه بود و سیل و سیلاب نیز نتیجه شدت بارندگی و تداوم آن بوده است. عزیزالله شهیدی فر افزود که خسارت بارندگی برای تمامی بخش های زراعی، دامی ، پرورش آبزیان و گل و گیاه بوده است. وی توضیح داد: اگر چه بارندگی برای کشت پائیزه گندم، کلزا، علوفه و سبزیجات و صیفی به موقع بود ، ولی سیل و سیلاب ناشی از آن موجب تخریب گل و گیاه، تلف شدن دام و طیور ، کندوهای زنبور عسل، از بین رفتن مزارع کشت برنج و ریزش انواع مرکبات شده است.

 رئیس جهاد کشاورزی مازندران و دکتر نوبخت به عنوان نماینده دولت از بخش های مختلف خسارت دیده استان بازدید نموده و گفت: امیدواریم دولت برای کمک به خسارت دیدگان اعتبارات خوبی را در نظر بگیرد.
مازندران 460 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی دارد و حدود هفت میلیون تن انواع محصول کشاورزی در این استان تولید می شود.

دیدگاه خود را بنویسید