مهندسی فروش

مهندسی فروش

مهندسی فروش در واقع واحد خدمات رسانی فنی می باشد و ارائه مشاوره فنی و معرفی محصولات به کشاورزان و مصرف کنندگان را بعهده دارد. همچنین طرح ریزی و اجرای آزمایشات ترویجی، بررسی و رسیدگی به نظرات و شکایات مصرف کنندگان و برگزاری سمینارها و نمایشگاه ها، برگزاری دوره های آموزشی، انجام بازدید های دوره ای و منطقه ای از مصرف کنندگان، تهیه برنامه های غذایی و مارکتینگ بازار به عهده این بخش می باشد.