نیترات منیزیم  آکساپول دارای 10/8 درصد نیتروژن و 15/4  درصد منیزیم  قابل جذب برای گیاهان می باشد. منیزیم هسته مرکزی کلروفیل است که نقش مهمی در فعال کردن آنزیم ها، تولید کلروفیل، افزایش شاخ و برگ و سبزینگی گیاه دارد و تأثیر مستقیم بر چرخه‌ی فتوسنتز گذاشته و موجب افزایش عملکرد و کیفیت محصول خواهد شد.  نیتروژن نیز برای رشد رویشی و شروع فاز زایشی گیاه ضروری است. منیزیم درون گیاه متحرک است، بنابر این علائم کمبود آن ابتدا در برگ های پیر مشاهده می شود. کمبود منیزیم موجب می شود سبزینگی برگ ها از بین رفته و در بعضی از نقاط لکه هایی به رنگ زرد در گیاه مشاهده می شود.

توضیحات

نیترات منیزیم آکساپول

وضعیت ظاهری: کریستال سفید

بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

 

مواد تشکیل دهنده

نیتروژن کل (N) منیزیم محلول (MgO)
10/8 % 15/4  %

 

دستور العمل مصرف

 

نوع محصول

محلول پاشی کودآبیاری

(کیلوگرم در هکتار)

گیاهان زراعی 4 2 کیلوگرم در هکتار 20 – 10
گیاهان باغی 5 2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

30 – 15

 

  • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
  • در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید.
  • در مورد گیاهان حساس همچون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام شود.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • محلول پاشی بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
  • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
  • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

گواهی ثبت

MgN Axapol 1