اگرچه آهن به میزان کمی مورد نیاز گیاهان است اما در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان همچون ساخت کلروفیل و تنظیم فعالیت آنزیم ها دخالت دارد و کمبود آن باعث زردی برگ ها می شود. آهن به مقدار زیادی در خاک وجود دارد، اما شرایط نامساعد خاک باعث غیرقابل جذب شدن آن برای ریشه گیاه می گردد. کلات EDDHA یکی از مقاوم ترین کلات ها در برابر شرایط نامساعد خاک همچون پی اچ بالا بوده و جذب آهن توسط ریشه را در بسیاری از شرایط تضمین می کند. کود هلیوتریس آهن کلات شده با EDDHA می تواند نیاز گیاه به این عنصر را در پی اچ های بین 10-4 برطرف کرده و علایم کمبود را نیز رفع نماید. این محصول همانند سایر کلات های EDDHA تنها به صورت مصرف خاکی و مصرف در سیستم های آبیاری تحت فشار قابل استفاده بوده و امکان محلول پاشی ندارد.

توضیحات

هلیوتریس آهن (ارتو-ارتو 4)
محصول شرکت هلیوپتاس فرانسه
وضعیت ظاهری: میکروگرانول سیاه رنگ
بسته بندی: فویل 1 کیلوگرمی
مواد تشکیل دهنده

آهن محلول آهن EDDHA با ایزومر ارتو-ارتو
6 % 4 %

 

دستورالعمل مصرف

نوع محصول میزان مصرف
گیاهان زینتی و نهالستان های میوه 5 2 گرم در متر مربع
انگور 15 10 گرم برای هر درخت
مرکبات (درختان جوان غیر بارده) 30 10 گرم برای هر درخت
مرکبات (در مرحله بلوغ کامل) 140 70 گرم برای هر درخت
سایر درختان 70 20 گرم برای هر درخت
گیاهان زراعی 5 2 کیلوگرم در هکتار
  • استفاده از این محصول به صورت محلول پاشی توصیه نمی گردد.
  • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
  • نیاز درختچه های زینتی، نهالستان ها و انگور به آهن کم و نیاز درختان میوه و به خصوص مرکبات به آهن بسیار زیاد می باشد.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
  • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
  • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

گواهی ثبت

هلیوتریس آهن