مهم ترین نقش منگنز در گیاهان فعال سازی آنزیم ها می باشد. این عنصر در فرآیند فتوسنتز و به ویژه تولید اکسیژن در طی فتوسنتز موثر بوده و همچنین در تولید لیگنین که باعث استحکام دیواره سلولی می شود نیز دخیل است. همچنین وجود منگنز کافی باعث افزایش میزان تثبیت بیولوژیک نیتروژن در گره های ریشه حبوبات می شود. محصول آلفا منگنز با دارا بودن 13 % از این عنصر به شکل کلات EDTA می تواند در سریع ترین زمان نیاز گیاه به منگنز را تامین نموده و علایم کمبود را نیز برطرف سازد. همچنین این کلات در پی اچ های بین 3 تا 10 ثبات خود را حفظ کرده و بنابراین می توان از آن در خاک های مختلف استفاده نمود.

توضیحات

آلفا منگنز

محصول شرکت اس د پ فرانسه

وضعیت ظاهری: میکروگرانوله بسیار ریز به رنگ بژ کمرنگ

بسته بندی: 1 کیلوگرم، فویل آلومینیومی در کارتن

مواد تشکیل دهنده

منگنز (Mn – EDTA)
13 %

دستور العمل مصرف

نوع محصول محلول پاشی کودآبیاری
گیاهان زراعی 1-0/5 کیلوگرم در هکتار 4-2 کیلوگرم در هکتار
گیاهان باغی 1-0/5 کیلوگرم در 1000 لیتر آب 5-2 کیلوگرم در هکتار
  • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
  • در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید.
  • در مورد گیاهان حساس همچون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام شود.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • محلول پاشی بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
  • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
  • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

گواهی ثبت