آلفا مس، با کلات EDTA، منبع مناسبی برای تامین نیاز گیاهان به مس می باشد و قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی، کود آبیاری و مصرف در خاک را دارد. مس در تنفس و فتوسنتز موثر بوده و تشکیل لیگنین در دیواره سلولی نیز تحت تاثیر مس است. این موضوع به خصوص در غلات باعث کاهش خطر ورس می شود. مس برای تولید دانه های گرده فعال نیز ضروری بوده و نیز موجب مقاومت به تنش می شود. نیاز برخی از گیاهان همچون یونجه، غلات، مرکبات، پیاز، هویج و کاهو به مس بیش تر از سایر گیاهان می باشد. کلات این محصول در پی اچ های بین 1/5 تا 10 ثبات خود را حفظ کرده و بنابراین می توان از آن در خاک نیز استفاده نمود.

توضیحات

آلفا مس

محصول شرکت اس د پ فرانسه

وضعیت ظاهری: میکروگرانول آبی کمرنگ

بسته بندی: 1 کیلوگرم، فویل آلومینیومی در کارتن

مواد تشکیل دهنده

 

مس (Cu – EDTA)
15 %

دستور العمل مصرف

نوع محصول محلول پاشی کودآبیاری
گیاهان زراعی 1-0/5 کیلوگرم در هکتار 3-2 کیلوگرم در هکتار
گیاهان باغی 1-0/5 کیلوگرم در 1000 لیتر آب
  • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
  • در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید.
  • در مورد گیاهان حساس همچون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام شود.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • محلول پاشی بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
  • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
  • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

گواهی ثبت