از آن جا که روز به روز به مشکل شوری خاک ها افزوده می شود، مصرف ترکیبات ضد شوری نیز در حال گسترش می باشد. مستر نوسال جدیدترین محصول شرکت اگروتار ترکیه است که یکی از بهترین ترکیبات ضد شوری می باشد و مصرف آن باعث کاهش تجمع یون سدیم (نمک) در اطراف ریشه و کاهش شوری خاک، آزاد کردن عناصر غذایی بلوکه شده در خاک و جذب آن ها توسط ریشه گیاه و نیز تامین کلسیم مورد نیاز گیاه می شود. بعلاوه، مصرف مستر نو سال به دلیل دارا بودن مقدار زیادی مواد آلی باعث افزایش میزان مواد آلی خاک، تقویت ساختمان خاک و فعالیت میکروارگانیسم ها، و بهبود جوانه زنی بذر و رشد ریشه می شود. کود مستر نوسال غنی از مواد آلی است و کاهش دهنده شوری خاک و همچنین تنظیم کننده پی اچ خاک می باشد.

توضیحات

مستر نوسال (ضد شوری)
محصول شرکت اگروتار ترکیه
وضعیت ظاهری: مایع سیاه
بسته بندی: گالن های 1 و 5 و 20 لیتری

مواد تشکیل دهنده

کلسیم (CaO) ماده آلی
8 % 30 %

 

دستورالعمل مصرف

EC خاک کودآبیاری (توصیه می شود مصرف مقادیر زیر را 4 بار در طول فصل رشد تکرار نمایید)
کمتر از 1 5 لیتر در هکتار
1-2 8-5 لیتر در هکتار
2-3 12–8 لیتر در هکتار
3-4 15-12 لیتر در هکتار
سایر درختان 70 20 گرم برای هر درخت
بالاتر از 4 30-20 لیتر در هکتار
  • برای اصلاح آب های شور، مصرف میزان 30 تا 150 سی سی از این محصول به ازای هر متر مکعب آب توصیه می شود (با توجه به شوری آب).
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد..
  • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی یا قلیایی شدید و ترکیبات فسفره، مسی، روغن ها معدنی و ترکیبات هیومیکی اجتناب نمایید. قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کرده و برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
  • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

گواهی ثبت