حشره کش سیستمیک،تماسی و گوارشی

 

توضیحات

دیمتوات
وضعیت ظاهری: مایع
بسته بندی: قوطی آلومینیومی 1 لیتری

دستورالعمل مصرف

محصول

آفت

میزان مصرف(لیتر در هکتار)

غلات
شته سبز معمولی و شته سمی غلات
1
چغندر
شته،زنجرک سبز(ناقل کرلی تاپ)
1
پنبه
زنجره سبز
1
سویا
شته،تریپس و سایر حشرات مکنده
1
یونجه
نماتد ساقه
1
درختان میوه سردسیری
شپشک 
1 (لیتر)در 1000 لیتر آب