حشره کش تماسی، نفوذی و گوارشی با خاصیت سیستمیک

توضیحات

نام محصول : تیومتوکسام + لامباداسای هالوترین SC24,7%
وضعیت ظاهری: پودر سفید
بسته بندی: قوطی پلی اتیلن 250 سی سی

دستورالعمل مصرف

محصول آفت میزان مصرف(لیتر در هکتار)
خیار گلخانه مگس سفید 0/3 (لیتر)در 1000 لیتر آب
سن سبز پسته 0/3 (لیتر)در 1000 لیتر آب