حشره کش، کنه کش و باکتری کش طبیعی، تماسی، گوارشی، نفوذی و تا حدی سیستمیک و انتخابی

توضیحات

نام محصول : امامکتین بنزوات SG5%
وضعیت ظاهری: گرانول سفید
بسته بندی: قوطی پلی اتیلن 100 گرمی

دستورالعمل مصرف

محصول آفت میزان مصرف(گرم در هکتار)
پنبه کرم غوزه 300
کلم و سبزیجات کرم برگخوار 250