مدیریت محصولات

مدیریت محصولات

مدیریت محصولات شامل دو فرایند مجزا است: فرایند اول شامل بررسی بازار، سبد کالایی شرکت و پیشنهادات همکاران و مشتریان برای محصولات جدید می باشد تا به منظور تکمیل سبد کالایی شرکت و تامین نیاز مشتریان، محصولات جدید به سبد شرکت افزوده شود. پس از دریافت پیشنهاد یا احساس نیاز به محصولی جدید، تیم تحقیق و توسعه شرکت فاز مطالعاتی را شروع کرده و با بررسی شرکت های مختلف تولید کننده از کشور های مختلف، نسبت به انتخاب، آزمایش، ثبت و واردات محصول اقدام می نماید فرایند دوم شامل مانیتوریگ و نظارت بر محصولات فعلی شرکت است که در حال حاضر در بازار عرضه شده و مورد استفاده کشاورزان قرار می گیرند. در این قسمت، با پایش مستمر بازار و دریافت نظرات کشاورزان، مشتریان و همکاران عزیز، نقاط ضعف محصولات برطرف شده و یا در صورت عدم امکان برطرف سازی اشکالات، آن محصول از سبد کالایی شرکت حذف شده و واردات آن ادامه نخواهد یافت. سپس در صورت نیاز، محصولی جایگزین برای محصول حذف شده انتخاب می شود. تمام این مراحل بدین منظور و با این امید انجام می شود تا اجناس ارایه شده به کشاورزان از کیفیت و کارایی مناسبی برخوردار بوده و بتواند نظر مساعد مصرف کنندگان را جلب نماید.