همه ساله در جهان در روز دوم اردیبهشت ماه (۲۲ آوریل) مراسمی در گوشه و کنار جهان با نام “زمین پاک” برگزار می شود که یادآور لزوم حفاظت از کره زمین و محیط زیست می باشد. هدف از نام گذاری این روز افزایش آگاهی در مورد اهمیت محیط زیست و قدردانی نسبت به کره زمین است. در این روز فعالیت های مختلفی برای محافظت از محیط زیست و کاهش آلاینده های محیطی توسط سازمان های مردمی و دولتی در سرتاسر جهان برگزار می شود.

روز جهانی زمین پاک هر سال بر یک شعار تمرکز دارد که “پایان آلودگی حاصل از پسماند های پلاستیکی” به عنوان شعار امسال انتخاب شده است. با افزایش روزافزون استفاده از مواد پلاستیکی در شکل های مختلف، کره زمین و موجودات زنده بیش از هر زمانی در معرض خطر آسیب های گسترده و غیرقابل جبران این مواد قرار گرفته اند. بنابراین تعیین و اجرای راهکارها و قوانین لازم برای کاهش مصرف پلاستیک، ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

دیدگاه خود را بنویسید