بلاگ / بایگانی برچسب «شیراز»

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی با حضور بیش از 200 شرکت در محل نمایشگاه های بین المللی استان فارس برگزار گردید. این نمایشگاه، از بزرگ ترین و بی نظیرترین نمایشگاه های کشاورزی سطح کشور می باشد چرا که بخش کشاورزی به عنوان موتور محرک رشد و توسعه ی اقتصادی همواره جایگاه ویژه ای در تمام دنیا دارد که میتواند نقش اساسی را در اقتصاد پایدار ایفا نماید و نیز بوسیله ی ارتباطات گسترده با سایر بخش های اقتصادی می تواند با رشد خود، زمینه ی تولید ثروت، ایجاد بازار و ارزآوری را فراهم کند و همینطور فرصتی خوب برای کشاورزان، بهره برداران، متخصصان و کارشناسان …

ادامه مطلب