پتاسیم از عناصر پرمصرف می باشد که نقش آن در گیاهان به خوبی شناخته شده و به منظور افزایش عملکرد، کیفیت، رنگ و طعم محصول به طور رایج توسط کشاورزان مورد استفاده قرار می گیرد. اما در مقابل، سیلیس عنصری است که کمتر به آن توجه شده است و موجب افزایش استحکام دیواره های سلولی می شود. سیلیمکس کا با بهره جستن از رابطه سینرجیستی بین پتاسیم و سیلیس موجب افزایش کارایی این دو عنصر شده و مصرف آن به خصوص در گیاهانی همچون غلات (به ویژه برنج)، پسته و گیاهان گلخانه ای همچون توت فرنگی باعث افزایش عملکرد، کیفیت محصول، مقاومت به ورس در غلات، مقاومت به عوامل بیماری زا و تنش های محیطی و نیز بهبود ماندگاری پس از برداشت می شود.

توضیحات

سیلیمکس کا
محصول شرکت اس د پ فرانسه
وضعیت ظاهری: مایع
بسته بندی: بطری 1 لیتری
مواد تشکیل دهنده

مواد تشکیل دهنده درصد وزنی وزنی درصد وزنی حجمی
سیلیس کل (SiO2) 24.6 % 34.2 %
پتاسیم محلول در آب (K2O) 10 % 13.9 %

دستور العمل مصرف

نوع محصول محلول پاشی توضیحات
گیاهان زراعی 2-1 لیتر در هکتار به طور کلی در تمام دوره رشد به ویژه در دوره رشد رویشی توصیه می شود.
در برنج: در خزانه، پس از انتقال نشاء و پنجه زنی، و در دوره رسیدگی محصول.
گیاهان باغی 2-1 لیتر در 1000 لیتر آب در پایان دوره رشد رویشی و در شروع دوره زایشی توصیه می گردد.
در پسته: مصرف در اواسط تا اواخر بهار، پس از تشکیل شدن میوه توصیه می شود.
در صورت نیاز به مصرف در آب آبیاری می توان به میزای 3-2 لیتر در هکتار مصرف نمود.
  • قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.
  • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
  • در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید.
  • در مورد گیاهان حساس همچون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام شود.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • محلول پاشی بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
  • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
  • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

گواهی ثبت