مستر سورتی یک کود شیمیایی است که دارای 6 % پتاسیم بوده اما از طرف دیگر با دارا بودن مقدار زیادی اسید آمینه و مواد آلی می توان آن را یکی ماده محرک رشد و ضد تنش نیز در نظر گرفت. اسیدهای آمینه باعث افزایش ساخت پروتئین ها، میزان کلروفیل، افزایش فتوسنتز و ایجاد مقاومت گیاه به انواع تنش های محیطی همچون گرمای شدید، سرمازدگی و خشکی می شوند. اگرچه گیاهان قادر به تولید اسیدهای آمینه هستند اما مصرف مستر سورتی به عنوان منبع غنی از این مواد مفید می تواند موجب تسهیل و تسریع فعالیت های فوق در گیاه شود. مستر سورتی دارای تمامی اسید های آمینه مورد نیاز گیاه می باشد و بهبود دهنده جذب سایر مواد شیمیایی می باشد.

توضیحات

مستر سورتی
محصول شرکت اگروتار ترکیه
وضعیت ظاهری: مایع قهوه ای رنگ
بسته بندی: بطری 1 لیتری
مواد تشکیل دهنده

اسید آمینه آزاد پروتئین کل مواد آلی کربن آلی نیتروژن آلی پتاسیم (K2O)
20 % 26 %  30 % 12 % 5 % 6 %

دستورالعمل مصرف

نوع محصول محلول پاشی کودآبیاری

(لیتر در هکتار)

گیاهان زراعی 4 2 لیتر در هکتار 8 – 3
گیاهان باغی 4 2 لیتر در 1000 لیتر آب 10 – 5
سبزی و صیفی 3 2 لیتر در هکتار 8 – 3
  • مصرف این کود به ویژه در مرحله رشد رویشی توصیه می شود.
  • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
  • در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید.
  • در مورد گیاهان حساس همچون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام شود.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • محلول پاشی بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
  • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
  • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

گواهی ثبت