محصولی از شرکت: ;اونکس چین

 

  • ظرفیت مخزن: 22 لیتر
  • قدرت موتور: 0/65 کیلووات
  • سوخت : بنزین